Sångsamlingar

Varje månad har förskolan en gemensam sångsamling.

Avdelningarna turas om att hålla i samlingen som ofta har ett tema anknutet till högtider eller årstiden.

Här (PDF, 977 KB) hittar du sångerna från en sångsamling med Tema vatten

Uppdaterad: