Värdegrund

Förskolans värdegrund har tagits fram av alla pedagoger tillsammans.
Vi har valt några ledord som visar vad vi tycker är grunden för vår verksamhet på Rackarberget.

Respekt...

... för allas lika värde såväl för den inre som för den yttre miljön. Det gör vi genom att lyssna, se och bekräfta alla.

Livsglädje

Vi vill att barnen upptäcker nya glädjeämnen genom att vi inspirerar och låter dem prova och utforska.

Lika värde

Vi vill ge alla barn lika förutsättningar genom att se individen. Vi tänker på hur vi behandlar varandra. Vi är goda förebilder.

Ansvar

Vi vill att alla tar ansvar för sitt eget handlande genom att se konsekvenser av det.

Empati

Vi lär barnen att uttrycka känslor och sätta sig in i andras känslor. Även att de kan känna empati för naturen, vår miljö och djuren. Det gör vi genom att vi vuxna är goda förebilder.

Uppdaterad: