Välkommen att kontakta oss!

Avdelningarnas Direktnummer:

Frasse 018-7278364, 072-5723425
Bull 018-7278218, 072-5723424
Bill 018-7278162, 073-4321628

Biträdande förskolechef:

Sara Rostvik
018-7277577


Förskolechef:

Christin Viklund
0761-377866

Uppdaterad: