Verksamhet & pedagogik

Förskolan strävar efter att arbeta utifrån en gemensam kunskapssyn och barnsyn. Barnens intresse och nyfikenhet samt Läroplanens riktlinjer och mål står till grund för vår planering av verksamheten.

Genom den väggdokumentation som finns på avdelningarna syns tydligt att skapande och kreativitet, både inne och ute, präglar läroprocessen. Utvärderingar av den planerade verksamheten görs regelbundet genom samtal pedagoger emellan samt genom reflektioner tillsammans med barnen.

Vi arbetar mycket med skapande i vår atélje.

Barnen får möjlighet att pröva på att både måla med akrylfärg, akvarellfärg och kolmålning.

Här har barnen skapat årstidsbilder i flera olika lager.

                         

Vi går gärna på utflykter med barnen för att få nya spännade upplevelser ihop med dem.

Här matar ett par barn fåglar vid Eddaspången

Uppdaterad: